Lựa chọn bóng đá của trường đại học: Everett Golson có kế hoạch trở lại đấu với người Ireland